Tọa đàm "Chương trình tiếng Anh theo Chuẩn khung năng lực Châu Âu"

28/06/2018

Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) hiện là khung tham chiếu rất phổ biến ở Châu Âu và rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Khung được Hội Đồng Khảo Thí Châu Âu xây dựng và phát triển dưới sự hỗ trợ của trường Đại học Cambridge ESOL Examinations. 

CEFR được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương trình giảng dạy, thi cử, sách giáo khoa… trên toàn Châu Âu. Khung trình độ chung châu Âu (tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) được xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trình độ tiếng Anh cho các khối ngành không chuyên ngữ và ngành Tiếng Anh (thương mại) tại trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi;

Vào ngày 21/6/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban Lãnh đạo Nhà trường, Trưởng các đơn vị, cùng toàn thể giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ngành Tiếng Anh (thương mại) Khoa Ngoại ngữ đã tham dự buổi Tọa đàm “Chương trình tiếng Anh theo Chuẩn khung năng lực Châu Âu” tại phòng họp A3.5.

Qua buổi Tọa đàm Nhà trường đã tiếp nhận nhiều góp ý quý báu của Quý Thầy Cô giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có kinh nghiệm đang cộng tác tại Trường. Những góp ý đó đã tạo động lực lớn, giúp cho Nhà trường có thể nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường.

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Tổng đài tư vấn tuyển sinh - 0941.122.822
Đăng ký xét tuyển trực tuyến